SealEco 4f Png 1
Start » Systemen » Daksystemen » Prelasti

Prelasti & Prelasti Fleece

Prelasti EPDM is uitzonderlijk in meerdere opzichten. Prelasti is een ongewapend EPDM membraan voor het afdichten van daken. Prelasti EPDM kent vele toepassingsmogelijkheden en kan zowel gebruikt worden voor geballaste en verkleefde daken, als voor mechanisch bevestigde daken met behulp van het Thermobond Induction System. In de fabriek worden de Prelasti membranen d.m.v. hotbonding of thermobond techniek geprefabriceerd tot elk gewenst formaat "waterdicht op maat". De geprefabriceerde naadverbindingen zijn en blijven 100% waterdicht. Geprefabriceerde membranen zorgen voor minder arbeid op locatie, waardoor de uitvoeringsrisico’s lager zijn.

SealEco EPDM Prelasti

Geballaste daken (Prelasti S)
Het Prelasti membraan wordt los gelegd op de ondergrond en voorzien van de juiste tegels of voldoende grind, conform de juiste geldige regelgeving. De ballastlaag is naast ballast direct de brandveilige laag. Grind zorgt er tevens voor dat het hemelwater minder snel in de riolering terecht komt en kan worden beschouwd als waterbuffer. Indien correct uitgevoerd is de kans op verstopping door bladeren kleiner dan bij ongeballaste daken.Voor geballaste daken moet de onderconstructie wel geschikt zijn voor het van toepassing zijnde gewicht.

Verkleefde daken (Prelasti FR)
Verkleven van het Prelasti membraan wordt vooral toegepast bij lichte dakconstructies en bij daken met een te grote helling om te ballasten. Het Prelasti membraan wordt partieel verkleefd op de ondergrond met Polyurethaan lijm, waarbij de lijm streepsgewijs aangebracht wordt op het dakoppervlak, of MS polymeer lijm waarbij de lijm met bijbehorend lijmsysteem streepsgewijs wordt aangebracht. Ook kan het Prelasti membraan volledig verkleefd worden op de ondergrond met verspuitbare contactlijm. De verspuitbare contactlijm wordt dubbelzijdig aangebracht. Prelasti membranen kunnen worden verkleefd op diverse ondergronden zoals beton, staal, hout, geschikte isolatie of een oud bitumineus dak, voor zover deze schoon, droog, in goede staat en degelijk bevestigd zijn. Raadpleeg altijd vooraf of de ondergrond geschikt is voor verlijming.

Mechanische bevestiging (Prelasti FR)
De Thermobond Induction System combineert het gebruik van voorgefabriceerde membranen met niet perforerende bevestigingstechnieken als waterdichting voor lichtgewicht constructies. De bevestiging is geschikt voor warme en niet-geïsoleerde daken. De Thermobond plates worden bevestigd in de ondergrond met geeigende schroeven volgens een vooropgesteld schema. De bevestiging van het Prelasti membraan gebeurt niet ter hoogte van de naadoverlap zoals bij alle andere daksystemen. Nadat de bevestigers zijn aangebracht, wordt het prefab membraan uitgerold. Hierdoor zijn direct de grootste delen van het dak gedicht. Het hechten van de bevestigers aan het Prelasti membraan gebeurt in enkele seconden, door middel van inductie, met behulp van een draagbaar Induction Welding Machine of de Guardian Weld. Het Thermobond Inductie Systeem bestaat uit de volgende onderdelen: Thermobond plates, bevestigers en Themobond Welding machine.

Prelasti Fleece is een uniek, gecacheerd en thermisch lasbaar EPDM membraan.
Hierdoor is het EPDM membraan uitermate geschikt voor mechanische bevestiging en verkleving, al dan niet op isolatie. Prelasti Fleece EPDM wordt geleverd in verschillende rolbreedtes en -lengtes. De thermobond naadverbindingstechniek zorgt er voor dat de naad de identieke eigenschappen heeft, zoals elasticiteit en soepelheid van het membraan zelf. Prelasti Fleece EPDM heeft een snelle verwerking en geeft gegarandeerd een plooivrij resultaat.

Mechanische bevestiging (Prelasti Fleece ST)
Het plaatsen van Prelasti Fleece dakbaan met behulp van mechanische bevestigers is zeer efficiënt. Het kan op diverse ondergronden toegepast worden bijvoorbeeld geprofileerde staalplaat, houten draagvloeren en gasbeton en in combinatie met diverse type isolatieDe mechanische bevestiging vindt plaats in de overlap middels rechthoekige drukverdeelplaatjes. Afhankelijk van de windbelasting wordt de baanbreedte en aantallen berekend. Bij het gebruik van zachte isolatiesoorten worden tules gebruikt. De Prelasti Fleece dakbaan wordt steeds afwaterend geplaatst met een overlap van 120mm. Vervolgens worden de Prelasti Fleece dakbanen gelast met automatische hete lucht lastoestellen. Het lassen is daarom ook mogelijk bij vrieskou en in de aanwezigheid van mist of nevel.

Verkleefde daken (Prelasti Fleece ST)
De Prelasti Fleece dakbaan wordt in dit geval gekleefd met een PU-lijm. De lijm wordt streepsgewijs op het dakvlak aangebracht. De Prelasti Fleece dakbanen worden afwaterend geplaatst met een overlap van 50mm. Vervolgens worden de naden gelast met hete lucht lastoestellen. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld bitumen, isolatie, hout, beton en gasbeton. De ondergrond dient uiteraard droog en schoon te zijn. De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 5°C. Raadpleeg altijd vooraf of de ondergrond geschikt is voor verlijming.

Verkleefd met warme bitumen (Prelasti Fleece ST)
De Prelasti Fleece dakbaan wordt minimaal 50% bevestigd in een gesmolten gemodificeerde SBS bitumen bij een temperatuur van 170-190°C. Het gebruik van geoxideerde bitumen met een smelttemperatuur van minder dan 100°C is mogelijk doch enkel op zeer stabiele ondergronden, zonder risico op structurele en thermische bewegingen. Deze toepassing vraagt een droge en schone ondergrond en goede weersomstandighed

Beste klant,

Gezien de nieuwe maatregelen van onze overheid om het Covid-19 virus het hoofd te bieden, zijn wij genoodzaakt duidelijk te communiceren omtrent onze werking.

  • SealEco blijft open en zal blijven zorgen voor de distributie van onze producten en dit tot zo lang de maatregelen dit toelaten.
  • Prefabricatie gaat gewoon door en zal worden uitgeleverd na uw bestelling.
  • Afhalingen zijn niet meer mogelijk, tenzij op voorhand besteld.
  • Onze Academy sluit zijn deuren. Alle opleidingen, opstarten en controles worden voor onbepaalde tijd opgeschort.

Uiteraard steeds met oog op de gezondheid van onze medewerkers, hun familie en onze klanten en hun naasten.

SealEco Belgium nv