SealEco_4f_png
Start » System » Geomembran » ElastoSeal Geomembran

ElastoSeal EPDM Geomembran

Gummi har unika egenskaper med bevisad livslängd och funktion under lång tid. Gummiduk ger ett effektivt tätskikt som är hållbart och med en hög motståndskraft mot yttre påverkan. Den har en unik förmåga att motstå mekanisk påverkan från tryck eller rörelser. Detta ger fördelar vid användning som geomembran som ofta utsätts för sättningar och rörelser i marken.

SealEco International ElastoSeal Geomembrane

Överlägset material
ElastoSeal EPDM geomembran förblir elastiskt oavsett ålder och temperatur och har en hög motståndskraft mot rotpenetration. Den är inte utsatt för sprickbildning från spänningar, så kallad ”stress cracking”, och har inte en sträckgräns som termoplastiska material. ElastoSeal EPDM kan installeras exponerad alternativt täckt av jord eller vatten. Styrka, elasticitet och livslängd förblir opåverkade av mekanisk påverkan, markrörelser, temperaturer samt kemisk och biologisk påverkan.

ElastoSeal EPDM geomembran svetsas med den patenterade tekniken Thermobond som är en användarvänlig och fullt kontrollerbar skarvningsmetod där all svetsning på arbetsplatsen görs med kanalskarv med en värmekil alternativt varmluftssvets för hand. Gummiduken prefabriceras i stora paneler vilka vanligtvis är 500-1500 m². Storleken begränsas av vikten och hanterbarhet på arbetsplatsen.

Applikationer

 • Prydnadsdammar för park, golfbanor eller trädgård
 • Lakvattenbassänger vid kommunala deponier
 • Biologisk vattenrening
 • Dagvattenhantering
 • Grundvattenskydd
 • Vägdiken
 • Behållare för flytande gödsel inom jordbruk
 • Tätskikt för kanaler och diken
 • Övertäckning av deponier eller förorenad mark
 • Förvaring av industriavfall

Säkra installationer
ElastoSeal EPDM geomembran är ett komplett tätskiktssystem där gummiduken, skarvsystem, detaljlösningar, installationsteknik och kvalitetssäkringssystemet QAS borgar för maximal trygghet. Spårbarheten i produktionskedjan är alltid säkerställd. SealEco:s kvalitetssäkringssystem (QAS) ger en fullständig dokumentation och spårbarhet över såväl produktion som installation. Installatörer är alltid certifierade av SealEco. I varje installationsteam finns en behörig kvalitetschef.

Miljövänligt
ElastoSeal EPDM är ett bra miljöval. Gummiduken innehåller inga miljöfarliga ämnen och någon urlakning eller emittering av kemikalier sker inte under dess livstid. Efter avslutad användning kan gummiduk brännas (energiutvinning), deponeras eller återanvändas.

Fördelar med ElastoSeal EPDM Geomembran

 • Elasticitet och styrka – oavsett temperatur klarar duken maximal arbetsbelastning. Inga spänningssprickor (stress cracking) uppstår och EPDM har ingen flytpunkt (yield point).
 • Punkteringssäker och med full töjbarhet upp till brottgränsen – duken anpassar sig till alla underlag.
 • Lång livslängd som överstiger 50 år och exceptionell hållbarhet.
 • Flerdimensionellt töjbar – oöverträffad förmåga att absorbera sättningar och rörelser i marken. Mjuk och följsam – sluter tätt mot underlaget utan luftfickor eller håligheter.
 • Gummiduk är det geomembran som man har flest års erfarenhet av. SealEco har många decenniers erfarenhet av gummiduk i geotekniska installationer.
 • Utmärkta friktionsegenskaper – en mjuk, mönstrad gummiyta ger höga friktionsvinklar och låg rasrisk för sand, jord och fyllmassor.
 • Frigör inga gifter eller kemikalier som påverkar ekologi, fauna eller flora. Gummiduken påverkas ej av UV-strålning och ozon – ger överlägsen livslängd även i exponerade installationer.
 • Utmärkt resistens mot de flesta förekommande kemikalier – duken har alla egenskaper som krävs även i övertäckta installationer.
 • Thermobond värmeskarvning med värmekil och kanalskarvning – standardiserad utrustning och provmetod kan användas. Anslutningsdetaljer och genomföringar som prefabricerade stosar och kragar skarvas enkelt in med konventionella metoder.
 • Mindre driftsskador kan repareras problemfritt, även om de uppstått efter lång tid i exponerade installationer.
 • Oförändrad elasticitet och följsamhet samt full skarv- och installerbarhet även vid låga temperaturer – klarar vårt kalla, nordiska klimat.
 • Stora paneler som prefabricerats för varje projekts specifika mått – behovet av tidsödande skarvning i fält minimeras och installationssäkerheten ökar.

Beste klant,

Gezien de nieuwe maatregelen van onze overheid om het Covid-19 virus het hoofd te bieden, zijn wij genoodzaakt duidelijk te communiceren omtrent onze werking.

 • SealEco blijft open en zal blijven zorgen voor de distributie van onze producten en dit tot zo lang de maatregelen dit toelaten.
 • Prefabricatie gaat gewoon door en zal worden uitgeleverd na uw bestelling.
 • Afhalingen zijn niet meer mogelijk, tenzij op voorhand besteld.
 • Onze Academy sluit zijn deuren. Alle opleidingen, opstarten en controles worden voor onbepaalde tijd opgeschort.

Uiteraard steeds met oog op de gezondheid van onze medewerkers, hun familie en onze klanten en hun naasten.

SealEco Belgium nv