SealEco_4f_png
Start » System » Taksystem » Prelasti

Prelasti

Prelasti är ett av våra äldsta varumärken och är extraordinär på flera olika sätt, men huvudsakligen på grund av att den prefabriceras i 2D och 3D. Prelasti är en oarmerad EPDM gummiduk för vattentätning av låglutande tak. Prelasti kan installeras löst utlagd under ballast av exempelvis singel eller gröntak men även klistras mot underlaget eller fästas in mekaniskt med hjälp av Thermbond Induction System. I vår fabrik prefabriceras Prelasti-duken till önskad storlek genom svetsning. Storlek och form kan anpassas efter varje tak och ge skräddarsydda tak. De prefabricerade skarvarna är och förblir 100 % vattentäta. Prefabricerade paneler minskar skarvning på arbetsplatsen vilket innebär att både installationsriskerna och arbetstiden på plats minskas

SealEco EPDM Prelasti

Ballasterade tak
Prelastiduken läggs löst på takytan och täcks med ballast som kan vara exempelvis singel, gröntak eller plattor i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Ballasten ger, förutom att vara infästningsmetod, även ett extra brandskydd. Singel eller gröntak saktar även ner hastigheten på regnvattenflödet. Om installationen utförs korrekt är risken för tilltäppning av löv vid brunnar mindre än för exponerade tak. För ballasterade tak måste takbjälklaget vara anpassad för att bära ballastens vikt.

Klistrade tak
Klistring av Prelastiduken används huvudsakligen för lättviktstak och lätt sluttande tak. Prelastiduken klistras med polyuretan-lim eller vattenbaserat lim över hela ytan eller genom delklistring. Gummiduken kan även limmas med spraybart kontaktlim, vilket appliceras på både duken och underlaget. Lämpliga underlag för klistring är betong, trä, lämplig isolering eller gamla papptak, förutsatt att underlaget är rent, torrt, i bra skick och fast. Rådfråga gärna innan installation om underlaget är lämpligt för att ge vidhäftning.

Mekanisk infästning
Thermobond Induction System kombinerar användningen av prefabricerad gummiduk med icke-penetrerande infästning med skruv och bricka, vilket gör den idealisk för en mängd tak, inklusive lättviktstak. Fästmetoden är lämplig både med eller utan isolering. Thermobond plates består av specialbelagda brickor som skruvas i underlaget enligt fastställd infästningsplan. Infästningen av duken görs inte som traditionellt vid duköverlappet utan oberoende över hela ytan. När Thermobond plates skruvats mot underlaget enligt infästningsplanen rullas den prefabricerade gummiduken ut. Detta innebär att stora takytor är direkt skyddade. Prelastiduken svetsas mot brickorna på några sekunder genom induktion med en bärbar Thermobond Induction System eller Guardian Weld.  Centrix-systemet består av två patenterade tekniker: Centrix-induktionssystem och Thermobond svetsteknik. Thermobond-induktionssystemet består av följande delar: Termobondplattor, fästelement och Themobond-svetsmaskin.

Beste klant,

Gezien de nieuwe maatregelen van onze overheid om het Covid-19 virus het hoofd te bieden, zijn wij genoodzaakt duidelijk te communiceren omtrent onze werking.

  • SealEco blijft open en zal blijven zorgen voor de distributie van onze producten en dit tot zo lang de maatregelen dit toelaten.
  • Prefabricatie gaat gewoon door en zal worden uitgeleverd na uw bestelling.
  • Afhalingen zijn niet meer mogelijk, tenzij op voorhand besteld.
  • Onze Academy sluit zijn deuren. Alle opleidingen, opstarten en controles worden voor onbepaalde tijd opgeschort.

Uiteraard steeds met oog op de gezondheid van onze medewerkers, hun familie en onze klanten en hun naasten.

SealEco Belgium nv