SealEco-EPDM-Header
Start » System » Taksystem » RubberTop

RubberTop

RubberTop EPDM är en oarmerad EPDM gummiduk som används som tätskikt för bland annat tak. Den har flera olika infästningsalternativ och kan användas för ballasterad och klistrade tak. RubberTop-paneler är tillgängliga i ett brett sortiment av standardrullbredder och har den stora fördelen att antalet skarvar på arbetsplatsen kan hållas till miniminivå.

RubberTop SealEco EPDM

Ballasterade tak
RubberTop läggs löst på takytan och täcks med ballast som kan vara exempelvis singel, gröntak eller plattor i enlighet med gällande lokala bestämmelser. Ballaster ger utöver att det är en infästningsmetod även ett extra brandskydd. Singel eller gröntak saktar även ner hastigheten på regnvattenflödet. Om installationen utförs korrekt utfört är risken för tilltäppning av löv vid brunnar mindre än för exponerade tak. För ballastade tak måste takbjälklaget vara dimensionerat för ballastens vikt.

Klistrade tak
Klistring av RubberTop används huvudsakligen för lättviktstak och lätt sluttande tak. Gummiduken klistras med polyuretan eller vattenbaserat lim över hela ytan eller genom delklistring. Prelasti kan även limmas med spraybart kontaktlim, vilket appliceras på både duken och underlaget. Lämpliga underlag för klistring är betong, trä, lämplig isolering eller gamla papptak, förutsatt att de är rena, torra, i bra skick och fasta. Rådfråga gärna innan installation om underlaget är lämpligt för vidhäftning eller ej.