SealEco_4f_png
Start » System » Geomembran » ElastoSeal grundtätning

ElastoSeal Grundtätning

ElastoSeal är en oarmerad gummiduk baserad på EPDM som kan användas som tätskikt för att skydda husgrunder mot tryckande vatten från högt grundvatten.

SealEco International SuperSeal Base Tank

Vattentätning av husgrunder
ElastoSeal prefabriceras till stora paneler vilket möjliggör snabba och säkra installationer. Husgrunder tätade med ElastoSeal är en säker investering för framtiden, med överlägsen livslängd och liten påverkan på miljön.

Elasticiteten hos ElastoSeal kommer att absorbera alla rörelser i konstruktionen oberoende av gummidukens ålder eller omgivande temperaturer. ElastoSeal är kemiskt och termiskt stabilt och har exceptionellt god väderbeständighet och livslängd. Konstant kontakt med vatten eller alkalisk inverkan från betong skadar inte duken på något sätt.

Både ElastoSeal och skarvar är rotresistenta och duken motstår påverkan från mikroorganismer. Det finns inte heller några mjukgörare som kan läcka ut i miljön.

Applikationer
ElastoSeal EPDM grundtätning kan användas som tätskikt i följande applikationer:

 • Husgrunder och källare
 • Tunnlar och kulvertar
 • Broar

Kvalitetssäkringssystem (QAS)
ElastoSeal installeras endast av behöriga entreprenörer, vilka ansvarar för prestanda och resultat, och backas upp av teknisk support från SealEco. ElastoSeal ett komplett system där gummiduken, skarvtekniker, detaljer, installationsteknik och kvalitetssystem säkerställer maximal säkerhet och prestanda.

Alla skarvar kontrolleras och visuella inspektioner genomförs regelbundet för att hitta mekaniska skador. Installatörer utbildas och certifieras alltid av SealEco innan de tillåts utföra installationer.

Överlägsen hållbarhet och livslängd
Gummiduk har använts i över 50 år som geomembran och andra tätskiktsapplikationer i mark och är därför det polymera tätskikt som använts längst. ElastoSeal är gjort av EPDM-gummi, vilket är ett syntetiskt gummi som är en elastomer. EPDM introducerades i början av 1960-talet och har under årens lopp använts i allt högre utsträckning som byggnadsmaterial men även andra område som exempelvis bilindustrin

Gummiduk har unika egenskaper som elasticitet och dessa egenskaper förändras inte när duken belastas eller töjs. EPDM är även ”thermo-set”, vilket innebär att materialet behåller egenskaper inom ett brett temperaturintervall och att det inte kan smälta. Oberoende studier av EPDM gummiduk visar att den förväntade livslängden överstiger 50 år.

Fördelar med ElastoSeal EPDM grundtätning

 • Motstår rörelser från marksättningar och temperatur. Gummiduken kan sträckas till över 300 % utan att de typiska egenskaperna ändras. Det är även överlägset när det handlar om multidimensionell töjning och materialet har ingen sträckgräns.
 • Motstår obegränsad belastning och obegränsat vattentryck. Gummi har visko-elastiska egenskaper vilket innebär att dukens elasticitet är högst vid låg belastning och att den blir mer viskös vid högre belastningar. Gummiduken inklusive skarvar kan motstå ett hydrostatiskt tryck från 70 meter vattenpelare (6,9 BAR)
 • Överlägsen hållbarhet och livslängd. En oberoende studie gjord av SKZ i Tyskland visar att den förväntade livslängden överstiger 50 år. Gummiduk har använts i över 50 år i geomembranapplikationer vilket är längst av alla polymera tätskikt.
 • Utmärkt motståndskraft mot UV och ozon – kan användas exponerat mot väder och vind. Sot som är en beståndsdel i gummi är en utmärkt UV-absorbent.
 • Rotresistent. Både gummiduken och skarvarna har testats och godkänts mot rotpenetration från växtlighet.
 • Hög motståndskraft mot kemikalier. EPDM har en förnätad struktur, är stabil och reagerar inte eller släpper ut någonting när det är i kontakt med betong eller andra ämnen som normalt sett återfinns i markapplikationer.
 • Snabba installationer. Gummiduk har en låg vikt per m² och installeras med fördel i stora paneler med minimalt med skarvning under själva installationen i fält.
 • Komplett system. All skarvning görs med hjälp av varmluftsvetsning med den patenterade tekniken Thermobond. Systemet innehåller ett komplett utbud av tillbehör inklusive en svetsbar profil för sektionering av ytan.

Beste klant,

Gezien de nieuwe maatregelen van onze overheid om het Covid-19 virus het hoofd te bieden, zijn wij genoodzaakt duidelijk te communiceren omtrent onze werking.

 • SealEco blijft open en zal blijven zorgen voor de distributie van onze producten en dit tot zo lang de maatregelen dit toelaten.
 • Prefabricatie gaat gewoon door en zal worden uitgeleverd na uw bestelling.
 • Afhalingen zijn niet meer mogelijk, tenzij op voorhand besteld.
 • Onze Academy sluit zijn deuren. Alle opleidingen, opstarten en controles worden voor onbepaalde tijd opgeschort.

Uiteraard steeds met oog op de gezondheid van onze medewerkers, hun familie en onze klanten en hun naasten.

SealEco Belgium nv