SealEco-EPDM-Header
Start » System » Taksystem » SuperSeal

SuperSeal

SuperSeal är en unik EPDM gummiduk med filtbaksida som är svetsbar med varmluft. Det gör den lämplig för både mekanisk infästning och klistring mot underlaget. Skarvtekniken Thermobond säkerställer samma egenskaper, såsom styrka, elasticitet och flexibilitet som gummiduken själv. SuperSeal EPDM går snabbt att installera och ger ett veckfritt resultat

SealEco EPDM SuperSeal

Mekanisk fästning
Installation av SuperSeal görs mycket effektivt. Den kan appliceras på olika ytor såsom TRP-plåt med olika typer av isolering, på trä eller betong. SuperSeal rullas ut med ett duköverlapp på 120 mm. Därefter svetsas SuperSeal ihop med automatiska varmluftssvetsar. Svetsning med varmluft innebär att skarvning är möjlig i minusgrader och vid fuktighet. Som för alla mekaniskt infästa tak rekommenderas ett utdragstest för att fastställa det korrekta antalet infästningar.

Klistrade tak
SuperSeal klistras mot underlaget med ett polyuretanlim. Limmet appliceras på takytan i strängar. Vid klistring av SuperSeal rullas duken ut med 50 mm överlapp och därefter svetsas SuperSeal ihop med automatiska varmluftssvetsar. Lämpliga underlag är: gammal takpapp, lämplig isolering, trä eller betong.  Underlaget måste vara rent, torrt och fri från lösa partiklar. Den lägsta installationstemperaturen för limmet är 5°C. Rådfråga gärna innan installation om underlaget är lämpligt för vidhäftning.