SealEco_4f_png
Start » Systemen » Daksystemen » Prelasti

Prelasti

Prelasti EPDM is uitzonderlijk in meerdere opzichten. Prelasti is een ongewapend EPDM membraan voor het afdichten van daken. Prelasti EPDM kent vele toepassingsmogelijkheden en kan zowel gebruikt worden voor geballaste en verkleefde daken, als voor mechanisch bevestigde daken met behulp van het Thermobond Induction System. In de fabriek worden de Prelasti membranen d.m.v. hotbonding of thermobond techniek geprefabriceerd tot elk gewenst formaat "waterdicht op maat". De geprefabriceerde naadverbindingen zijn en blijven 100% waterdicht. Geprefabriceerde membranen zorgen voor minder arbeid op locatie, waardoor de uitvoeringsrisico’s lager zijn.

SealEco-EPDM-Prelasti.jpg

Geballaste daken (Prelasti S)
Het Prelasti membraan wordt los gelegd op de ondergrond en voorzien van de juiste tegels of voldoende grind, conform de juiste geldige regelgeving. De ballastlaag is naast ballast direct de brandveilige laag. Grind zorgt er tevens voor dat het hemelwater minder snel in de riolering terecht komt en kan worden beschouwd als waterbuffer. Indien correct uitgevoerd is de kans op verstopping door bladeren kleiner dan bij ongeballaste daken.Voor geballaste daken moet de onderconstructie wel geschikt zijn voor het van toepassing zijnde gewicht.

Verkleefde daken (Prelasti FR)
Verkleven van het Prelasti membraan wordt vooral toegepast bij lichte dakconstructies en bij daken met een te grote helling om te ballasten. Het Prelasti membraan wordt partieel verkleefd op de ondergrond met Polyurethaan lijm, waarbij de lijm streepsgewijs aangebracht wordt op het dakoppervlak, of MS polymeer lijm waarbij de lijm met bijbehorend lijmsysteem streepsgewijs wordt aangebracht. Ook kan het Prelasti membraan volledig verkleefd worden op de ondergrond met verspuitbare contactlijm. De verspuitbare contactlijm wordt dubbelzijdig aangebracht. Prelasti membranen kunnen worden verkleefd op diverse ondergronden zoals beton, staal, hout, geschikte isolatie of een oud bitumineus dak, voor zover deze schoon, droog, in goede staat en degelijk bevestigd zijn. Raadpleeg altijd vooraf of de ondergrond geschikt is voor verlijming.

Mechanische bevestiging (Prelasti FR)
De Thermobond Induction System combineert het gebruik van voorgefabriceerde membranen met niet perforerende bevestigingstechnieken als waterdichting voor lichtgewicht constructies. De bevestiging is geschikt voor warme en niet-geïsoleerde daken. De Thermobond plates worden bevestigd in de ondergrond met geeigende schroeven volgens een vooropgesteld schema. De bevestiging van het Prelasti membraan gebeurt niet ter hoogte van de naadoverlap zoals bij alle andere daksystemen. Nadat de bevestigers zijn aangebracht, wordt het prefab membraan uitgerold. Hierdoor zijn direct de grootste delen van het dak gedicht. Het hechten van de bevestigers aan het Prelasti membraan gebeurt in enkele seconden, door middel van inductie, met behulp van een draagbaar Induction Welding Machine of de Guardian Weld. Het Thermobond Inductie Systeem bestaat uit de volgende onderdelen: Thermobond plates, bevestigers en Themobond Welding machine.

Beste klant,

Gezien de nieuwe maatregelen van onze overheid om het Covid-19 virus het hoofd te bieden, zijn wij genoodzaakt duidelijk te communiceren omtrent onze werking.

  • SealEco blijft open en zal blijven zorgen voor de distributie van onze producten en dit tot zo lang de maatregelen dit toelaten.
  • Prefabricatie gaat gewoon door en zal worden uitgeleverd na uw bestelling.
  • Afhalingen zijn niet meer mogelijk, tenzij op voorhand besteld.
  • Onze Academy sluit zijn deuren. Alle opleidingen, opstarten en controles worden voor onbepaalde tijd opgeschort.

Uiteraard steeds met oog op de gezondheid van onze medewerkers, hun familie en onze klanten en hun naasten.

SealEco Belgium nv